TELEFON:

+40 756 094251

E-MAIL:         [email protected]
c

Adatvédelmi irányelvek

Hatályos 2018 májusától

Törődünk az Ön adatvédelmével
Az ELKFARM SRL elkötelezett az Ön magánéletének tiszteletben tartása és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ("Nyilatkozat") leírja, hogyan gyűjtjük és használjuk a személyes adatokat, amennyiben az ELKFARM SRL az adatkezelő, vagy amennyiben hivatkozunk a jelen nyilatkozat alkalmazhatóságára. "Személyes adat": az Önre vagy más azonosítható személyre vonatkozó információ.

Ön nem köteles személyes adatokat megadni az ELKFARM SRL-nek. Ha azonban úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait az ELKFARM SRL számára, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek termékeinket vagy szolgáltatásainkat, illetve azok összes funkcióját, vagy nem tudunk válaszolni az Ön kérdéseire.

Milyen információkat gyűjtünk?
Személyes adatait és egyéb információkat gyűjtünk, amikor Ön vásárol, használja termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy regisztrál rájuk, részt vesz kampányokban vagy kutatásokban, vagy más módon kapcsolatba lép velünk. Ez a következő kategóriákat foglalja magában:

Termék- és szolgáltatásaktiválások: Az ELKFARM SRL termékei és szolgáltatásai elektronikus aktiválást igényelhetnek, amelynek során az Ön eszközének és alkalmazásának típusa, valamint az egyedi eszköz-, alkalmazás-, hálózat- és előfizetési azonosítók elküldésre kerülnek az ELKFARM SRL részére.
Termékek és szolgáltatások használata: Amikor Ön online hozzáfér a szolgáltatásainkhoz, webszerverünk automatikusan feljegyzést készít az Ön látogatásáról. Ezek a feljegyzések általában tartalmazzák az IP-címet, a hozzáférési időt, a hivatkozott oldalakat, a meglátogatott oldalakat, a használt linkeket és funkciókat, a megtekintett vagy kért tartalmat, a böngésző vagy alkalmazás típusát, a nyelvet és más hasonló információkat. Alkalmazásaink rendszeresen kapcsolatba léphetnek szervereinkkel, például frissítések ellenőrzése vagy a szolgáltatás használatával kapcsolatos információk küldése céljából. Ezen túlmenően meghívhatjuk Önt önkéntes termék- és szolgáltatásfejlesztési vagy kutatási programokhoz való csatlakozásra, amelyek során részletes információkat gyűjtünk.
Az Ön által megadott információk: Amikor Ön fiókot hoz létre, vásárol, szolgáltatásokat kér, részt vesz egy kutatásban vagy kampányban, vagy más módon kapcsolatba lép velünk, olyan adatokat kérhetünk, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, visszajelzése és egyéb hasonló információk. Emellett nyilvántartást vezetünk az Ön hozzájárulásáról, preferenciáiról és beállításairól, például a helymeghatározási adatokkal, a marketinggel és a személyes adatok megosztásával kapcsolatban.
Az Ön velünk folytatott tranzakciói: Az Ön és az ELKFARM SRL közötti megállapodások, az Ön által nyújtott termékek és szolgáltatások, a fizetési és szállítási adatok, valamint a velünk folytatott interakciók. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően rögzíthetjük az ügyfélszolgálati csapatunkkal vagy más ilyen kapcsolattartási pontokkal folytatott kommunikációját.
Helymeghatározási és helymeghatározási adatok: A helymeghatározás-alapú szolgáltatások műholdas, mobil, Wi-Fi vagy más hálózat alapú helymeghatározási módszerek segítségével állapítják meg a helymeghatározást. Ezek a technológiák magukban foglalhatják az Ön helymeghatározási adatainak és egyedi eszköz-, mobil-, Wi-Fi vagy más hálózathoz kapcsolódó azonosítóinak megosztását az ELKFARM SRL-vel. Termékeink több eszközplatformon, alkalmazáson és szolgáltatáson is működhetnek, amelyek szintén gyűjthetik az Ön helymeghatározási adatait. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására.
Miért kezeljük a személyes adatokat?
Az ELKFARM SRL az Ön személyes adatait a következő célokból kezelheti. Egyidejűleg egy vagy több cél is megvalósulhat.

Termékek és szolgáltatások nyújtása: Az Ön és az ELKFARM SRL közötti szerződés teljesítéséhez, termékeink és szolgáltatásaink funkcionalitásának és biztonságának biztosításához, a termék vagy szolgáltatás nyújtása érdekében történő azonosításához, valamint a csalások és egyéb visszaélések megelőzéséhez és kivizsgálásához használhatjuk fel személyes adatait.
Számlák: Egyes szolgáltatásokhoz fiókra lehet szükség, hogy Ön kezelni tudja a tartalmát és a beállításait.
Termékek és szolgáltatások fejlesztése és kezelése: Személyes adatait felhasználhatjuk termékeink, szolgáltatásaink, ügyfélszolgálatunk, értékesítésünk és marketingünk fejlesztéséhez és kezeléséhez. Az ELKFARM SRL adott termékének és/vagy szolgáltatásának használatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat összekapcsolhatjuk az Önről esetlegesen birtokunkban lévő egyéb személyes adatokkal, kivéve, ha az ilyen személyes adatokat más célból gyűjtöttük.
Kommunikáció veled: Például arra, hogy tájékoztassuk Önt szolgáltatásaink megváltozásáról, vagy hogy kritikus figyelmeztetéseket és egyéb, termékeinkkel és/vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos értesítéseket küldjünk Önnek, illetve hogy kapcsolatba lépjünk Önnel ügyfélszolgálati célokból.
Marketing, reklámozás és ajánlások készítése: Kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált új termékekről, szolgáltatásokról vagy promóciókról, valamint piackutatás céljából, ha ehhez Ön hozzájárul, vagy ha ez egyébként megengedett. Személyes adatait felhasználhatjuk kínálatunk személyre szabásához és az Ön számára relevánsabb szolgáltatások nyújtásához, például ajánlások készítéséhez, valamint személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítéséhez szolgáltatásainkban. Ez magában foglalhatja az ELKFARM SRL és harmadik felek tartalmának megjelenítését.
Az ELKFARM SRL az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával vagy az Ön által kért vagy engedélyezett tranzakciók lebonyolításához, illetve bármely termék vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges módon kezeli. Személyes adatait akkor is feldolgozhatjuk, ha azt a törvény előírja; ügyfeleink védelme érdekében; termékeink és szolgáltatásaink biztonságának fenntartása érdekében; valamint az ELKFARM SRL jogainak és tulajdonának védelme érdekében.

Megosztjuk a személyes adatokat?
Nem adjuk el, nem adjuk bérbe, nem adjuk bérbe, és nem adjuk ki az Ön személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha az alábbiakban másképp nem szerepel.

Az Ön hozzájárulása és a közösségi megosztási szolgáltatások: Megoszthatjuk az Ön személyes adatait, ha ehhez az Ön beleegyezését adta. Egyes termékek és szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy személyes adatait megossza a termék vagy szolgáltatás más felhasználóival vagy más szolgáltatásokkal és azok felhasználóival. Kérjük, alaposan fontolja meg, mielőtt olyan személyes adatokat vagy egyéb információkat adna meg, amelyek más felhasználók számára is hozzáférhetőek lehetnek.
Engedélyezett harmadik felek: Az ELKFARM SRL számára személyes adatokat feldolgozó más felhatalmazott harmadik felekkel is megoszthatjuk személyes adatait a jelen nyilatkozatban leírt célokból. Ilyen lehet például a számlázás az Ön hálózati szolgáltatóján keresztül vagy más módon, az Ön vásárlásainak kiszállítása, szolgáltatások nyújtása, beleértve az ügyfélszolgálatot, a fogyasztói adatok kezelése és elemzése, hitelellenőrzés, kutatás, valamint marketing- és egyéb hasonló kampányok lebonyolítása.Közös marketing- és egyéb kommunikációt folytathatunk felhatalmazott harmadik fél partnereinkkel. A párhuzamos vagy szükségtelen kommunikáció elkerülése és az Önre szabott üzenet érdekében szükségünk lehet arra, hogy az ELKFARM SRL által gyűjtött információkat összevessük a partner által gyűjtött információkkal, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi.Ezek az ELKFARM SRL által felhatalmazott harmadik felek nem használhatják fel az Ön személyes adatait más célokra. Megköveteljük tőlük, hogy a jelen Nyilatkozatnak megfelelően járjanak el, és megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak az Ön személyes adatainak védelme érdekében.
Személyes adatok nemzetközi továbbítása: Termékeink és szolgáltatásaink a világ különböző országaiban található erőforrások és szerverek segítségével nyújthatók. Ezért az Ön személyes adatai nemzetközi határokon keresztül továbbításra kerülhetnek azon országon kívülre, ahol Ön a szolgáltatásainkat használja, beleértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli olyan országokat is, amelyek nem rendelkeznek a személyes adatok különleges védelmét biztosító jogszabályokkal, vagy amelyekben az adatvédelemre vonatkozó jogi szabályok eltérőek. Ilyen esetekben az alkalmazandó jogszabályok által előírt intézkedésekkel biztosítjuk az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét, például az illetékes hatóságok (pl. az Európai Bizottság) által jóváhagyott szabványos megállapodások alkalmazásával, valamint a megfelelő technikai és szervezeti információbiztonsági intézkedések alkalmazásának előírásával.
Kötelező közzétételek: Például a bűnüldöző szervek számára azokban az országokban, ahol mi vagy a nevünkben eljáró harmadik felek működünk. A Nokia jogos érdekeinek védelme érdekében, például polgári vagy büntetőjogi eljárásokban, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően szintén nyilvánosságra hozhatjuk és egyéb módon feldolgozhatjuk személyes adatait.
Fúziók és felvásárlások: Ha úgy döntünk, hogy bizonyos országokban eladjuk, megvásároljuk, egyesítjük vagy más módon átszervezzük vállalkozásainkat, ez azzal járhat, hogy személyes adatokat közlünk a leendő vagy tényleges vásárlókkal és tanácsadóikkal, vagy személyes adatokat kapunk az eladóktól és tanácsadóiktól.
Hogyan kezeljük a gyermekek magánéletét?
Az ELKFARM SRL termékei és szolgáltatásai jellemzően az általános célközönségnek szólnak. Az ELKFARM SRL nem gyűjt tudatosan adatokat 13 év alatti gyermekekről, vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti ezzel egyenértékű minimális életkorról, szüleik vagy gyámjuk beleegyezése nélkül.

Hogyan kezeljük az adatminőséget?
Ésszerű lépéseket teszünk a birtokunkban lévő személyes adatok pontosságának megőrzése, valamint a helytelen vagy szükségtelen személyes adatok törlése érdekében. Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg a jelen nyilatkozatban meghatározott vagy az Önnel egyébként közölt célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény ennél hosszabb időtartamot ír elő.

Javasoljuk, hogy időről időre lépjen be személyes adataiba a fiókján keresztül, hogy segítsen nekünk abban, hogy azok naprakészek legyenek.

Milyen lépéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében?
Az adatvédelem és a biztonság kulcsfontosságú szempontok termékeink és szolgáltatásaink létrehozása és nyújtása során. Az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos ügyek kezelésére külön feladatokat jelöltünk ki. Belső irányelveinket és iránymutatásainkat a tevékenységek megfelelő kiválasztásával érvényesítjük, beleértve a proaktív és reaktív kockázatkezelést, a biztonság- és adatvédelmi tervezést, a képzést és az értékeléseket. Megfelelő lépéseket teszünk az online biztonság, a fizikai biztonság, az adatvesztés kockázata és más hasonló kockázatok kezelésére, figyelembe véve a feldolgozás által jelentett kockázatot és a védendő adatok jellegét. Emellett a személyes adatokat tartalmazó adatbázisainkhoz való hozzáférést olyan felhatalmazott személyekre korlátozzuk, akiknek indokolt szükségük van az ilyen információkhoz való hozzáférésre.

Hogyan használunk sütiket és webjelzőket?
Az ELKFARM SRL cookie-kat, webjelzőket és más hasonló technológiákat használ weboldalaink és kínálatunk működtetéséhez és javításához. A személyre szabáshoz és a hirdetések megjelenítéséhez is használunk sütiket. Néha harmadik féltől származó hirdetési technológiákat használunk a hirdetések megjelenítéséhez.

A domainjeink tartalmazhatnak olyan harmadik féltől származó elemeket, amelyek harmadik fél nevében sütiket állítanak be, például harmadik fél közösségi hálózatához kapcsolódóan.

Az általunk használt sütik típusai a következők:

Feltétlenül szükséges sütik. Ezek olyan sütik, amelyek a www.magic-engineering.ro működéséhez szükségesek. Ide tartoznak azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a www.magic-engineering.ro biztonságos területeire való bejelentkezést, a bevásárlókosár használatát vagy az elektronikus fizetési szolgáltatások igénybevételét.

Teljesítménysütik. Ezek olyan sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatók számát, és hogy lássuk, hogyan mozognak a látogatók a www.magic-engineering.ro oldalon. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk szolgáltatásaink működését.

Funkcionalitás Sütik. Ezek olyan sütik, amelyek arra szolgálnak, hogy felismerjék Önt, amikor visszatér a www.magic-engineering.ro oldalra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk a tartalmunkat és megjegyezzük az Ön preferenciáit (például a nyelv vagy a régió kiválasztását).

Célzási és hirdetési sütik. Ezek olyan sütik, amelyek rögzítik a www.magic-engineering.ro weboldalon tett látogatásait, a meglátogatott oldalakat és a követett linkeket. A célzási és hirdetési cookie-k információkat gyűjtenek az Ön böngészési előzményeiről annak érdekében, hogy szolgáltatásaink hirdetései relevánsabbak legyenek az Ön és az Ön érdeklődési köre számára. Arra is szolgálnak, hogy korlátozzuk, hányszor láthat egy hirdetést, valamint segítenek a reklámkampányok hatékonyságának mérésében. Küldhetünk Önnek e-maileket, amelyek tartalmazhatnak bizonyos cookie-kat, webjelzőket és tokeneket, amelyek lehetővé teszik számunkra többek között annak megállapítását, hogy Ön megnyitotta vagy továbbította-e az e-mailt és/vagy rákattintott-e az e-mailben található linkekre. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy testreszabjuk az Ön által kapott üzeneteket, még azután is, hogy Ön bezárta az e-mailt, és hogy megállapítsuk, hogy az e-mailre válaszul tett-e bármilyen kérést vagy vásárlást. Ezek a technikai módszerek lehetővé tehetik számunkra vagy harmadik fél beszállítóink számára, hogy személyazonosításra alkalmas formában gyűjtsünk és használjunk fel információkat.

A webes szolgáltatásainkból származó sütikben tárolt információkat (i) mi és kapcsolt vállalkozásaink belsőleg használjuk, és (ii) harmadik felek a mi kérésünkre felhasználhatják és kezelhetik, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak, beleértve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatásokat, és javítsák a felhasználó élményét a www.magic-engineering.ro oldalon való böngészés során.

Automatizált nyomkövető technológiák
Automatikusan gyűjthetünk információkat az Ön használatáról az alábbiakban ismertetett technológiák segítségével. Az alábbi leírások célja, hogy további részleteket adjunk Önnek az automatikus nyomkövető technológiák által gyűjtött információkkal kapcsolatos jelenlegi megközelítésünkről.

Webhasználati adatok. Szervereink automatikusan rögzítik és mentik a Webhasználati adatokat. Ilyen adatok például a következők:

Az Ön egyedi internetprotokoll-címe;
Az Ön egyedi internetszolgáltatójának neve;
Annak az IP-címnek a városa, állama és országa, ahonnan Ön a webhelyeinket megnyitja;
Az Ön által használt böngésző vagy számítógép típusa;
A webhelyeken belül a kattintások száma és a konkrét linkek száma;
A látogatás dátuma és időpontja;
Az a weboldal, amelyről Ön az oldalainkra érkezett;
Az a weboldal, amelyre Ön az oldalainkról eljut;
A webhelyeken megtekintett oldalak és tartalmak;
az Ön előrehaladása a webes szolgáltatások bármely interaktív tartalmán keresztül; és
Bizonyos keresések/lekérdezések, amelyeket Ön az oldalainkon keresztül végzett, az elvégzett tevékenységek és az oldalainkon végrehajtott műveletek.
Webjelzők. Webjelzőket, HTML5 helyi tárolókat és más hasonló technológiákat használunk, hogy (i) kezeljük a www.magic-engineering.ro oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, (ii) személyre szabást biztosítsunk, és (iii) segítsünk megérteni, hogy a látogatóink milyen szolgáltatásokat érnek el, és mennyi időt töltenek azok elérésével.

Eszközinformációk. Gyűjthetünk információkat a www.magic-engineering.ro oldal eléréséhez használt számítógépéről, mobiltelefonjáról, táblagépéről vagy más eszközéről. Ilyen információk lehetnek az Ön IP-címe, földrajzi helymeghatározási információk, egyedi eszközazonosítók, a böngésző típusa, a böngésző nyelve és egyéb tranzakciós információk.

Helyszín információk. Ha Ön engedélyez bizonyos helyalapú funkciókat, az ELKFARM SRL képes lehet arra, hogy az Ön aktuális tartózkodási helye alapján tartalmat szolgáltasson. Ha úgy dönt, hogy engedélyezi a funkciót, az Ön aktuális tartózkodási helyét helyileg tároljuk az eszközén, amelyet az alkalmazásunk felhasznál. Ha úgy dönt, hogy a helyalapú keresést elmenti az előzmények közé, akkor ezt az információt a szervereinken tároljuk. Ha nem engedélyezi a helyalapú szolgáltatást, vagy ha egy alkalmazás nem tartalmazza ezt a funkciót, az alkalmazás nem továbbítja nekünk, és mi nem gyűjtjük vagy tároljuk a helyadatokat.

"Do Not Track" jelzések. Egyes webböngészők tartalmaznak egy "Ne kövessenek" funkciót, amely jelzi a weboldalaknak, hogy nem szeretné, ha online tevékenységét nyomon követnék. Ezek a webböngészők azonban eltérő módon kommunikálják a "Ne kövessenek" jelzéseket, így az ilyen kérések következetes teljesítése nem lehetséges. Ennek eredményeképpen a www.magic-engineering.ro nem úgy lett kialakítva, hogy reagáljon a "Ne kövessenek" jelzésekre.

YouTube
Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube pluginokat használ. Az oldalak üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha Ön meglátogatja valamelyik YouTube bővítményt tartalmazó oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Itt a YouTube szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából. A YouTube-ot arra használjuk, hogy segítsük weboldalunk vonzóvá tételét. Ez jogos érdeknek minősül az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy weboldalon.

Vimeo
Weboldalunk a Vimeo videoportál által biztosított funkciókat használja. Ezt a szolgáltatást a Vimeo Inc. (555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA) nyújtja. Ha Ön meglátogatja valamelyik Vimeo bővítményt tartalmazó oldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Itt a Vimeo szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön melyik oldalainkat látogatta meg. Ezenkívül a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha Ön nincs bejelentkezve a Vimeo-hoz, amikor meglátogatja a bővítményünket, vagy nincs Vimeo-fiókja. Az információkat a Vimeo egyik amerikai szerverére továbbítják, ahol tárolják azokat. Ha Ön be van jelentkezve a Vimeo fiókjába, a Vimeo lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja a Vimeo-fiókjából való kijelentkezéssel. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Vimeo adatvédelmi szabályzatát a https://vimeo.com/privacy weboldalon.

Google Webes betűtípusok
A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében ez az oldal a Google által biztosított webes betűtípusokat használja. Az oldal megnyitásakor a böngésző a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába. Ehhez a böngészőnek közvetlen kapcsolatot kell létrehoznia a Google szervereivel. A Google így tudomást szerez arról, hogy a weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el. A Google webes betűtípusok használata a bővítményünk egységes és vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor az Ön számítógépe egy szabványos betűtípust használ. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában a https://www.google.com/policies/privacy/ címen találhatók.

Mik az Ön jogai?
Az ELKFARM SRL által Önről kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáférés: Joga van tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és jogosult másolatot kérni.
Adathordozhatóság: Ön jogosult arra, hogy az ELKFARM SRL számára megadott személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja.
Helyesbítés és törlés: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó hiányos, helytelen, szükségtelen vagy elavult személyes adatokat töröljék vagy frissítsék.
Visszavonhatja hozzájárulását: ELKFARM SRL számára a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonhatja.
Leiratkozás és tiltakozás: Ön jogosult leiratkozni a közvetlen marketing célú üzenetekről, és kérheti, hogy személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását leállítsuk, vagy hogy személyes adatait más okokból töröljük. Még ha le is mond az ELKFARM SRL marketing- és egyéb kommunikációjáról, kritikus figyelmeztetéseket továbbra is küldhetünk Önnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok nem abszolútak, és bizonyos kivételek vonatkoznak rájuk.

Jogait gyakorolhatja a fiókja kezelésével és a termékeink és szolgáltatásaink révén történő választással, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a velünk való kapcsolatfelvétellel. Bizonyos esetekben, ha Ön visszavonja hozzájárulását, vagy azt kívánja, hogy töröljük vagy szüntessük be személyes adatainak feldolgozását, előfordulhat, hogy nem tudjuk folytatni az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat.

Ha nem elégedett azzal, amit a jogai gyakorlása során nyújtunk Önnek, akkor ezt tudatja velünk, ha kapcsolatba lép velünk. Ha még mindig elégedetlen, joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?
Az ELKFARM SRL az Ön személyes adatainak kezelője.

Az ELKFARM SRL adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos ügyekben Ön a következő címen is kapcsolatba léphet velünk:

ELKFARM SRL SRL
Tel: +40 756 094251
E-mail: [email protected]
Cím: 150/F, Izvoare, Harghita 537363, Románia

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
A Nokia bármikor megváltoztathatja ezt a Nyilatkozatot előzetes értesítéssel vagy anélkül. Ha azonban a jelen Nyilatkozatot lényeges, kedvezőtlen módon módosítják, az ELKFARM SRL a jelen Nyilatkozat elején és a honlap kezdőlapján 30 napon keresztül értesítést tesz közzé, amely tájékoztat a változásról. Javasoljuk, hogy időről időre látogasson vissza a jelen Nyilatkozatra, hogy értesüljön a jelen Nyilatkozat ilyen jellegű változásairól.